Voorwaarden

Informatie inschrijven Fokpaardendag Sint Anthonis

• De fokpaardendag wordt gehouden op  de derde zaterdag van September, aanvang 10.00 uur op de Brink te Sint Anthonis.

• Inschrijfgeld bedraagt € 5,- voor het eerste deelnemende paard of pony en € 3,- per volgend paard of pony. Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 1 september  (na deze datum brengen we € 5,- per inzending extra in rekening)

•Handmatig ingevulde inschrijfformulieren zenden aan het secretariaat of naar een van de onderstaande bestuursleden/contactpersonen. Digitale formulieren kunt meteen via de website versturen.

• Betaling contant of per bank op I BANNR- NL91RABO0 10.30.94.091  t.n.v. Fokpaardendag Sint Anthonis o.v.v. inschrijfgeld.

• Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend het formulier duidelijk in te vullen. Dit voorkomt fouten in de catalogus.

• Bij te geringe deelname, behoudt het bestuur het recht rubrieken te combineren of te laten vervallen.

• Stalgroepen: Min. 3 paarden/pony’s van het zelfde ras van een eigenaar.

• Afstammelingen: Merries met 2 of meer afstammelingen.

Inleveradressen inschrijfformulieren

• Voorzitter : H.van Haren Hank 46 5446 XG, Wanroij
• Secretariaat : A. van de Weem ’t Buske 6 5845 GC, Sint Anthonis
R.Reijnen Tweede Stichting 21 5841DC, Oploo
• Lid D.B. : L.Wolters Regenweg 5 5757 PL, Liessel
• Lid D.B. : J. Gerrits Deurneseweg 24a 5841 CJ, Westerbeek
• Lid D.B. : H. Jonkers Kerkstraat 73 5843 AN, Westerbeek

• Contactpers. : C. van Dijk Peter Zuidstraat 24 5845 AL, Sint Anthonis
• Contactpers. : C. Gerrits Broekstraat 6 5841 CS, Oploo
• Contactpers. : M. Hendrickx Horsterweg 18 5809 ES, Leunen
• Contactpers. : J. Janssen Dorpsstraat 7 5846 AB, Ledeacker
• Contactpers. : J. Verhoeven Koolberg 1 5843 AE, Westerbeek
• Contactpers. : P.v.d.Oever Kempensbos 20 5845 AM.Sint Anthonis